Till innehåll på sidan

Industriell Produktionsledning

Industriell produktionsledning är brett, tvärvetenskapligt och omfattar många olika typer av problem. Vår forskning inom produktionsledning fokuserar på utveckling och drift av produktionssystem och handlar om hur man bäst organiserar och kontrollerar olika aspekter av dess struktur - fabrikslokaler, maskiner, material, produkter och människor - för att kunna producera produkter på en effektivare och hållbart sätt.

Denna forskning bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och deras utveckling av produktionssystem och innefattar att identifiera utvecklingsprocesser och olika influensfaktorer. I ett antal forskningsprojekt tillsammans med företag och andra produktionsforskare har nya produktionssystem och metoder för att öka effektiviteten i produktionen studerats. "Lean Production" och "kaikaku" (japanska för radikal förändring) är exempel på spännande områden inom innovativ produktutveckling. Under de senaste åren har detta område utvidgats till att omfatta forskningsområden som: industrialisering av nya produkter, stabila processer, produktionslokalisering och metoder för miljöförbättringsarbete på fabriken, alla viktiga ämnen för tillverkningsindustrin.

Forskargruppen om produktionsledning leddes av professor Monica Bellgran .

Innehållsansvarig:Amita Singh
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2021-05-04