Till innehåll på sidan

Professor Ulf Ulfvarson till minne

Ulf Ulfvarson

Ulf Ulfvarson var professor i industriell ergonomi/arbetsvetenskap under åren 1987 till 1997, då han avgick med pension. Inom ramen för ämnet fanns det 1987 tre forskargrupper med ca 25 forskare. Ämnets förste företrädare på KTH var Ulf Åberg, som innehade tjänsten 1980 till 1984, då han avled. I väntan på en ny professor var Thomas Sandberg och Staffan Laestadius föreståndare för var sin period.

Forskningen inom arbetsvetenskap, som hade bedrivits i mer än femton år var tillämpningsinriktad med mycket nära samarbete med industrin och/eller sjukvården beroende på projektinriktning. Ulf Ulfvarson kom från dåvarande Arbetsmiljöinstitutet, hans forskningsinriktning var naturvetenskaplig. Han förde med sig en forskningstradition som innebar publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Ulf förordade då, att vi som forskare med mycket stora empiriska material skulle disputera. De flesta av forskarna följde hans råd. För egen del skrev jag en avhandling på sex av mina största studier, inklusive den om flygolyckan vid Gottröra. Det aktuella året lämnade jag över mitt utkast till avhandling till Ulf i början av december. Vid institutionens jullunch klappade Ulf mig på axeln: ”Nu har jag läst.- Det är en avhandling. Fortsätt jaga signifikanser.” Det året behövde jag inga fler julklappar. Två veckor före disputationen sade Ulf till mig: ”På disputationen ska du inte vara nervös. Du ska bara njuta av uppmärksamheten”, ett råd som jag sen dess fört vidare till mina egna doktorander.

Ulfs stora insats på institutionen på KTH var således att föra fram forskare till doktorsgrad. Vi är många som är honom djupt tacksamma för det. Ulf var tydlig i sitt ledarskap med hjärtat på rätta stället. Han lade också stor vikt vid undervisningen och anställde en lektor, Mats Ericson, som utökade befintliga kurser till att bli obligatoriska på flera program.

Vid en omorganisation på KTH tillfördes institutionen avdelningen för Miljöskydd. Efter Ulfs pensionering kom avdelningen Arbetsvetenskap att tillhöra INDEK.

Ulf fortsatte sin vetenskapliga produktion efter pensionen. För ett år sedan bad han mig kommentera ett utkast till artikeln: ”Arbetsskador och trafikskador: analys av historiska data”, som publicerades i den vetenskapliga skriftserien ”Arbete och Hälsa” så sent som i våras.

Ulf var en flitig skribent på Facebook. När han precis fyllt 90 skrev han: ”Kära vänner. Jag har nu utan ansökan inträtt i den exklusiva folkgrupp som i Sverige omfattar ca 5000 män och 15000 kvinnor. Vi kallas 90+. Hur kvalar man in i denna krets? Utfallet i det stora genlotteriet har givetvis sin del i det hela. Bidragande är också att ha fötts i ett demokratiskt, tekniskt avancerat land, som undgått att dras in i krigen och utvecklat en fantastisk välfärd och sjukvård. Men det viktigaste är att dela sitt liv med den man älskar och se barn växa upp och ta plats i liv och verk. Jag känner mig lyckligt lottad. Det är härligt att leva!”

Ulf Ulfvarson promoverades till jubeldoktor på KTH 2022, 50 år efter sin disputation.

Ulf blev 92 år.

Lena Mårtensson, professor emerita i arbetsvetenskap
KTH

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-11-06