Till innehåll på sidan

Utbildning vid INDEK

Grundutbildningen och forskarutbildningen vid INDEK rör sig i gränsområdet mellan å ena sidan teknik och teknikutveckling och å andra sidan ekonomi, organisation och management.

Grundutbildningen och forskarutbildningen vid INDEK bygger på en fast övertygelse om att det moderna samhället har ett stort behov av högutbildade ingenjörer och doktorer inom ämnesområdet industriell ekonomi för att hantera de stora utmaningar samhället står inför. Kunskaper inom gränsområdet mellan å ena sidan teknik och teknikutveckling och å andra sidan ekonomi, organisation och management blir allt viktigare för att förstå utmaningar och möjligheter idag och i framtiden.

INDEK:s huvuduppgift inom grundutbildningen är att ge KTH:s studenter kunskaper och färdigheter som förbereder dem för att under sin yrkeskarriär åta sig viktiga utvecklings- och ledningsuppgifter i svenska och internationella företag, myndigheter och andra organisationer.

INDEK:s doktorandutbildning är tvärvetenskaplig och kännetecknas av en mängd olika strategier och teoretiska perspektiv, vilket skapar en fruktbärande miljö för akademisk forskning.
Programmet erbjuder doktorandutbildning inom två forskarutbildningsämnen:

  • Industriell ekonomi och organisation
  • Nationalekonomi
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-07-01