Arbetsvetenskap har fått 1 290 000 kr för projektet "Gröna Pionjärer

Publicerad 2009-10-16

Marianne Ekman, Matti Kaulio och Kristina Palm kommer tillsammans med
VD Britta Forsberg på Promando, ett tjänsteföretag inom den
miljödrivna marknaden att driva projektet "Gröna Pionjärer gör
Affärer" med syftet att ge små och medelstora företag möjlighet att
stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin
försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna. Detta
kommer att ske genom kompetens- och affärsutveckling, möjlighet till
samverkan med andra leverantörer kring systemlösningar, gemensamma
marknadsföringsinsatser och affärsmatchningar mot utvalda kunder med
behov av miljötekniklösningar.

Projektet kommer att startas under 2009 och pågår under hela 2010.

Läs mer under KTH Aktuellt

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2009-10-16