Forskare vid INDEK med artikel i Di om koldioxidlagring

Publicerad 2019-04-29

Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – avskiljning och lagring av CO2-utsläpp från förbränning av biomassa – vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är enligt bolaget ytterligare ett steg mot att en kolsänka i Stockholm. 

”Vi vet att tekniken fungerar och vi vet att den behövs. Nu måste vi utvärdera hur man integrerar och kör en sån här anläggning på bästa sätt. Förhoppningen är att det kommer styrmedel som stöttar en sån här anläggning storskaligt”, säger Fabian Levihn, ansvarig för forskning och utveckling vid Stockholm Exergi och forskare i industriell ekonomi på KTH. 

Läs den fulla artikeln här: www.di.se/hallbart-naringsliv/teknik-for-att-fanga-in-koldioxid-testas-i-stockholm/

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-04-29