Till innehåll på sidan

Guldkornen i Science week-programmet

Publicerad 2020-01-14

Den 29 januari öppnar portarna till Södertälje Science week. Vid bad två av KTH:s professorer i Södertälje, Monica Bellgran och Magnus Wiktorsson, välja ut tre programpunkter som de tror bli extra intressanta – och berätta varför.    

Under fyra dagar kan Science weeks besökare besöka workshops och seminarier på en rad teman som digitalisering, hållbarhet, forskning och entreprenörskap. KTH passar på att visa upp den forskning som bedrivs på campus Södertälje och Leancentrum har ett eget program.

Vid bad Monica Bellgran och Magnus Wiktorsson välja ut tre programpunkter under Science week som de tror bli extra intressanta.  

Magnus Wiktorsson väljer:

Everybody wants a digital twin

”Det blir spännande att se hur man kan skapa en digital tvilling som i realtid speglar den fysiska produktionsmiljön. Det låter enkelt men forskarna har ställts inför många små och stora utmaningar. Och vad ska man ha den till? Testbädden för produktionslogistik på KTH Södertälje ska berätta om det här.”

Magnus Wiktorsson
Magnus Wiktorsson

Simulation 4.0 – a key to the Industrial Revolution
”Simulering av produktionsmiljöer har ju funnits sedan 70-talet, men nu ser vi en utveckling som helt förändrar villkoren för det här verktyget. Genom realtidsdata och AI kan framtidens modellerande och analyserande automatiseras, vilket helt kan förändra yrkesrollen för produktionsutvecklare. Jag är nyfiken på var vi står idag i denna utveckling.”

Sensors for a revolution
”Allt ska tydligen vara uppkopplat i framtidens produktionsmiljöer. Jag är nyfiken på hur sensorer, givare och drönarteknik kombineras med avancerad analys för att förutsäga beteenden och avvikelser. Och hur det kan stötta en mer resurseffektiv produktion.

Monica Bellgran väljer:

Monica Bellgran
Monica Bellgran

Meet climate change and increase competitiveness
”Hållbar produktion är temat för KTH Södertälje. Men hur ska vi genom vår forskning kombinera ett fokus på klimatfrågan med industrin konkurrenskraft? Och finns det möjligen områden som kan ge win-win? Det är viktiga frågor framåt för industrin och produktionsforskningen.”

Manufacturing industry <3 research
Här i Södertälje har KTH extremt tät samverkan med industrin. Under det här seminarier ser jag fram emot att höra några industridoktorander resonera om möjligheter och utmaningar i deras roller och hur de tycker att de vill förändra industrin.”

Paneldiskussion – Nya affärsmodeller och produktionssystem
”Vi måste ställa om till ett hållbarare samhälle. Jag vill höra diskussionerna kring hur produktions- och logistikkompetens kan bidra till att göra cirkulära flöden kostnadseffektiva. Jag ser fram emot att höra olika branscher och företag resonera om hur de ser på sin roll i omställningen.”

KTH:s program under Science week

Innehållsansvarig:Amita Singh
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2020-01-14