INDEK forskare får finansiering från BFUF för forskningsprojekt

Publicerad 2019-10-07
Mana Farshid th, Charlotte Holgersson

Mana Farshid och Charlotte Holgersson vid INDEK har fått finansiering från BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond) för forskningsprojektet ”Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution - The effects on employees’ work environment”.

Syftet är att undersöka initiativ tagna av hotell för att motverka trafficking och prostitution och på vilket sätt dessa initiativ påverkar anställdas arbetsmiljö. Projektet kommer att pågå under tiden 2020–2021.

Läs mer här: länk

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-10-07