Till innehåll på sidan

Best Paper Award på HRI 2021

Publicerad 2021-05-28

Stort grattis till Sarah Gillet, Sarah Gillet, Ronald Cumbal, André Pereira, José Lopes, Olov Engwall, och Iolanda Leite som har tilldelats "Best User Studies Award" på HRI 2021 för deras artikel "Robot Gaze Can Mediate Participation Imbalance in Groups with Different Skill Levels". Denna artikel utforskar hur en robots blick kan påverka beteende i deltagande i grupper där individuella olikheter förväntas leda till ojämnt deltagande. Artikeln visar att om roboten justerar dess blick efter deltagande så kan det leda till ett med jäligt deltagande.

För mer information, läs intervjun med Sarah Gillet (RPL) och Ronald Cumbal (TMH) .

Länk till artikeln: Robot Gaze Can Mediate Participation Imbalance in Groups with Different Skill Levels, ACM Digital Library, DOI: 10.1145/3434073.3444670