Matematiska cirkeln, läsåret 2019/2020

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”. Avsikten med programmet är att ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för matematik, och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Tema för årets cirkel: datorernas matematik

Tillståndsmaskin
Binärkod
Fixpunktsiteration

Om du skriver in \(\sqrt{2}\) i en miniräknare eller dator kanske du får svaret 1.4142135624. Men hur gör datorn egentligen för att räkna ut svaret? Kan en dator räkna ut vad som helst, eller finns det beräkningar som är omöjliga för en dator?

Under läsåret 2019/2020 kommer Matematiska cirkeln handla om datorernas matematik, och förutom ovanstående frågor kommer vi även ta upp metoder och algoritmer för att:

Dessutom kommer vi göra nedslag i datorernas historia, samt besvara följande frågor:

  • Hur lagras tal i en dator?
  • Hur noggranna kan en dators beräkningar vara?
  • Kan man mäta hur svårt ett beräkningsproblem är?

Nedan finns en affisch för nedladdning, om du vill sprida information om årets cirkel.

Affisch för Cirkeln läsåret 19/20 (pdf 184 kB)

Möten

Vi träffas på torsdagar ungefär varannan vecka, med start den 19:e september 2019. Se schemat nedan för exakta datum och tider.  Om du vill vara med är det bara att dyka upp, ingen föranmälan behövs. Om du har allergier eller andra matpreferenser, hör gärna av dig till någon av arrangörerna  i förväg så kan vi ta hänsyn till det när vi beställer fika.

Vartannat möte börjar med en föreläsning där vi går igenom ett kapitel ur kurslitteraturen. Efter föreläsningen har vi även en gästföreläsning där en inbjuden forskare i matematik berättar om något spännande ämne. De träffar då vi inte har föreläsning är i stället övningstillfällen. Vid övningstillfällena arbetar eleverna med övningsuppgifter, själva eller i grupp. På varje möte skickas en närvarolista runt. Fyll gärna i den oavsett om du läser Cirkeln som poänggivande kurs eller ej, så kan vi se hur många som kommer och planera mängden fika bättre.

I år hålls cirkeln på Institutionen för matematik vid KTH. Institutionen är belägen på KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen. För att ta dig hit kan du åka tunnelbana till Tekniska högskolan, buss till Östra station, eller Roslagsbanan till Stockholms östra.

Karta över KTH:s huvudcampus (png 245 kB)

Kontakt

Om du undrar över något, kontakta oss på adressen cirkel@math-stockholm.se .

Du kan även höra av dig direkt till någon av oss som arrangerar cirkeln:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av ett kompendium som delas ut på första föreläsningen. Det kommer även gå att ladda ner här.

Schema

Observera att vi vissa gånger ses två veckor i rad (vecka 38 och 39), och ibland dröjer det tre veckor innan vi ses (mellan vecka 45 och 48). Tiderna för vårterminen kommer publiceras i november.

En karta över KTH:s campus med salarna vi kommer vara i finns här. (png 245 kB)  Att klicka på salarnas namn i schemat nedan leder också till kartor. Vid övningstillfällena finns en lärare i varje sal. Ni får då gå till vilken av salarna ni vill.

Datum Plats Aktivitet
19 sep 2019 (v 38) F2 (Lindstedtsvägen 26/28)

16:00-16:15 Fika
16:15-16:20 Introduktion
16:20-17:20 Föreläsning om kapitel 1
17:30-18:00 Gästföreläsning

26 sep 2019 (v 39) V21 , V23  (Teknikringen 72/74/76) 16:00-18:00 Övning
10 okt 2019 (v 41) F2 (Lindstedtsvägen 26/28) 16:00-16:20 Fika
16:20-17:20 Föreläsning om kapitel 2
17:30-18:00 Gästföreläsning
24 okt 2019 (v 43) L21 , L22  (Brinellvägen 1
/Drottning Kristinas väg 30)
16:00-18:00 Övning
7 nov 2019 (v 45) F2 (Lindstedtsvägen 26/28) 16:00-16:20 Fika
16:20-17:20 Föreläsning om kapitel 3
17:30-18:00 Gästföreläsning
28 nov 2019 (v 48) V21 , V23  (Teknikringen 72/74/76) 16:00-18:00 Övning
12 dec 2019 (v 50) E1 (Lindstedtsvägen 2/3) 16:00-16:20 Fika
16:20-17:20 Föreläsning om kapitel 4
17:30-18:00 Gästföreläsning
jan 2020 sal ej bestämd Övning
2020 sal ej bestämd Föreläsning
2020 sal ej bestämd Övning
2020 sal ej bestämd Föreläsning
2020 sal ej bestämd Övning
2020 sal ej bestämd Föreläsning
2020 sal ej bestämd Övning

Till lärare

Cirkeln består av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, där vi under sju tillfällen går igenom årets kompendium. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng var. Vi tar närvaro på varje föreläsning och övningstillfälle.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså 50 poäng. Det finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister ;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen, examinera, och sätta betyg.

Självklart är alla elever välkomna, även om de inte läser cirkeln som en poänggivande kurs.

Tidigare kursomgångar

Information om tidigare kursomgångar av Matematiska cirkeln finns på följande länk:

www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/matcirkel