Till innehåll på sidan

Leo Gustafsson: Cayley-Hamiltons sats

BSc thesis presentation

Tid: Må 2020-06-01 kl 10.30 - 11.30

Plats: Zoom, meeting ID: 643 0807 4073

Föreläsare: Leo Gustafsson

Handledare: Alan Sola

Abstract

Den här uppsatsen behandlar Cayley-Hamiltons sats inom den linjära algebran där vi formulerar och visar hur satsen kan bevisas för en matris av storlek 1×1 till och med 3×3. Vi börjar med att gå igenom bakgrund om matriser, determinanter, vektorrum, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektoreroch diagonaliserbarhet av matriser för att sedan avsluta med beviset.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2020-05-29