Johan Eriksson Viklund: Några geometriska konstruktioner med passare och linjal

Tid: To 2020-01-30 kl 11.00 - 12.00

Föreläsare: Johan Eriksson Viklund

Plats: Kräftriket, house 5, room 31

Abstract

I detta arbete presenteras kort historian bakom dagens geometri med betydande historiska matematiker, några geometriska konstruktioner från Euklides verk Elementa, samt två klassiska olösliga geometriska problem och lite om varför det är omöjligt att lösa dessa två problem med endast linjal och passare.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2020-01-24