Till innehåll på sidan

Mikael Passare Day

Analysis day in memory of Mikael Passare.

Tid: On 2019-09-11 kl 13.00 - 17.00

Föreläsare: Nils Dencker, Håkan Hedenmalm, Andrzej Szulkin and Alan Sola

Plats: sal 14, hus 5, Kräftriket

Program

12:00-13:00 Lunch at restaurant Kräftan

Lectures in Rum 14, Building 5, Kräftriket

13:15-14:00 Nils Dencker: The generic instability of dierential operators

14:00-14:45 Håkan Hedenmalm: Planar orthogonal polynomials and arithmetic jellium.

14:45-15:15 Coffee break

15:15-16:00 Andrzej Szulkin: A simple variational approach to weakly coupled elliptic systems

16:00-16:45 Alan Sola: Singularities of rational inner functions in higher dimensions

Visit to Norra begravningsplatsen

Dinner at Stallmästeregården

Program (pdf 1,5 MB)

Organizers

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-09-06