Kick-off workshop för B&P MathDataLab

Publicerad 2017-11-28

Fredagen 17 nov hölls kick-off workshop för Brummer & Partners MathDataLab. Rektor Sigbritt Karlsson höll tal och efter följde intressanta och spännande föreläsningar.

Föreståndare Henrik Hult var mycket nöjd efteråt och tycker det var fascinerande och kul att föredragen var så olika varandra ämnesmässigt men alla föll inom området data science. Han nämner även att föredragen innehöll många olika matematiska verktyg och metoder, inte bara de traditionella inom statistik, och det var delvis det som var målet.

Nu pågår rekrytering av postdocs till MathDataLab och efter jul fortsätter studiegruppen. Föreståndare Henrik Hult är inspirerad av kick-off workshopen och hoppas på ett spännande 2018 för B&P MathDataLab.

Föreläsningar under kick-off workshopen:

Randomized algorithms for large scale linear algebra and data analytics, Per-Gunnar Martinsson, Oxford University

From RNA-seq time series data to models of regulatory networks, Konstantin Mischaikow, Rutgers University

What is persistence? Wojciech Chacholski, KTH

Some mathematical challenges in the analysis of complex data, Henrik Hult, KTH

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2017-11-28