Till innehåll på sidan

Optimeringslära och systemteori

Optimeringslära och systemteori är en disciplin inom den tillämpade matematiken som främst handlar om optimeringsmetoder, inkluderande matematisk programmering och optimal styrteori, samt systemteoretiska aspekter av styrteori och signalbehandling.
Dessutom hanteras matematisk ekonomi och tillämpade problem inom operationsanalys, systemteknik och reglerteknik.

På vår engelskspråkiga hemsida hittar du utförligare information om oss

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Optimeringslära och systemteori
Senast ändrad: 2019-06-11