Institutionen för Mekanik

Forskningen vid institutionen för mekanik sträcker sig över ett brett spektrum av områden, från de mer grundläggande till direkta tillämpningar; från materiens mikroskopiska beståndsdelar till de största makroskopiska längdskalorna i turbulens; från de snabba förloppen i stötvågor till tidsskalorna för klimatutvecklingen.