Till innehåll på sidan

Institutionen för Mekanik

Forskningen vid institutionen för mekanik sträcker sig över ett brett spektrum av områden, från de mer grundläggande till direkta tillämpningar; från materiens mikroskopiska beståndsdelar till de största makroskopiska längdskalorna i turbulens; från de snabba förloppen i stötvågor till tidsskalorna för klimatutvecklingen.

Från och med 1 januari 2020 har de tidigare institutionerna för Farkost och Flyg, Hållfasthetslära och Mekanik slagits samman till den nya institutionen för Teknisk Mekanik. Den nya institutionens hemsidor är under konstruktion.

På vår engelskspråkiga hemsida finns mer information om oss

Tillhör: Institutionen för mekanik
Senast ändrad: 2020-01-08