Till innehåll på sidan

Flödesstabilitet och turbulens

Inom detta område undersöker vi de grundläggande aspekterna av flödesinstabilitet, dess möjliga utveckling till kaotisk, turbulent strömning, och möjligheten att faktiskt kontrollera sådana förlopp. Forskningen är betydelsefull för tillämpning inom t.ex. aerodynamik, motståndsminskning, värmeöverföring, blandning, geofysikaliska flöden och klimatforskning.

Tillhör: Institutionen för mekanik
Senast ändrad: 2019-07-03