Carl Unander Scharin invald i Kungliga Musikaliska Akademien

Publicerad 2015-06-11

Nyligen disputerade han vid avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign. Nu är Carl Unander Scharin invald som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Tillhör: Medieteknik och interaktionsdesign
Senast ändrad: 2015-06-11