KTH-projekt en av finalisterna i Guldlänken 2016

Publicerad 2016-04-25

Bandhagshemmet, som drivs av Stockholms stad, är ett stödboende för män och kvinnor med beroendeproblematik och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Genom ett samarbete med Funka, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och KTH Medieteknik och interaktionsdesign, har man undersökt möjligheterna att använda modern teknik för att åstadkomma förbättringar. Nu har projektet nominerats till Guldlänken 2016.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, premierar innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, i år med särskilt fokus på mod i förändringsarbetet. Bidragen innehåller en spännande provkarta på olika former av innovation inom det offentliga Sverige.

De boende på Bandhagshemmet kan ha ända upp till 200 olika möten med olika offentliga funktioner per år, och tyvärr upplevs många av mötena som meningslösa eller ineffektiva. Inställda och dåligt genomförda möten leder till onödigt mänskligt lidande och till ineffektiv verksamhet. Även i övrigt finns många hinder i de boendes vardag som Bandhagshemmet och deras partners kreativt arbetar för att undanröja med nya metoder och verktyg.

Erfarenheterna utgör en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom Stockholms stads socialtjänst. Om man lyckas undanröja en del hinder som har med juridik och attityder att göra så blir digitala möten och annat som man arbetar med en stor vinst för både för de boende, för socialtjänsten och för samhället.

Juryn ser ett stort mod hos de inblandade aktörerna när det gäller att ge sig på en utmanande och komplex problematik där man på mycket innovativa sätt använder olika digitala verktyg för att stödja dessa människor. Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt skede men de positiva effekterna är tydliga och juryn är övertygad om potentialen för fortsatt utveckling och spridning av lösningar som möter en stor samhällsutmaning.

Juryn för Guldlänken utsett tre finalister. De tre finalisterna kommer att presentera sig under ett seminarium vid Offentliga Rummet i Malmö 11.55 den 26 maj. Samma dag, 17.15, utses vinnaren under en prisutdelning ledd av civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer här.