Digitala och Fysiska Lekmiljöer

Projektets utgångspunkt är leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld. Syftet med detta projekt är att skapa en öppen, modulär och generisk lekplattform baserad på informations och kommunikationsteknik, där digitala interaktiva element integreras med den fysiska lekmiljön i bostadsområden genom landskapsutformning.

Utomhusleken görs mer intressant och tillgänglig för barnen genom att de positiva mekanismer som finns i datorspel används för att förstärka barns och ungas fysiska närlekmiljöer på deras bostadsgårdar. Sådana lekmiljöer kan få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus. En lekplattform för interaktiv lek utomhus utvecklas i dialog med målgrupperna i exempelvis Vårby gård i Huddinge kommun. Resultaten från projektet kan användas för lekplatsutformning, upprustning och nyprojektering av parker och bostadsgårdar.

I projektet prövas prototypmiljöer i landskapet på olika platser, under olika årstider samt i labbmiljö inomhus. Vi arbetar med barn i olika åldrar och bakgrund i workshops och utvärderingar. Testplatser i bostadsområden omformas med prototyperna vilket innebär mindre markanläggningar. Den mikroprocessorbaserade hårdvaran prövas i denna gröna miljö under några tillfällen. En vidareutveckling av prototypen sker i industriell tillverkningsmiljö. Avslutande prövning av lekmiljön sker på plats ute på bostadsgårdar med målgrupperna.

• Detta projekt finansieras av Vinnova i tre finansieringssteg under perioden 2013 - 2018
• Projektledare och kontaktperson: Eva-Lotta Sallnäs Pysander
• Partners i projektet:

Steg 3: URBIO AB, Prisma Teknik, Nordic Parks AB, Tomtits, NCC AB, Örebro kommun, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska högskolan

Steg 2: HAGS Aneby AB, URBIO AB, HiQ AB, NCC AB, Huddinge kommun, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska högskolan

Steg 1: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Föreningen Barntillåtet, HAGS ANEBY AB, Forsslund Systems AB

Blogg

​​​​​​​http://digifys.csc.kth.se ​​​​​​​

Projektledare och kontakt