Till innehåll på sidan

Masterprogram i Industriell produktutveckling (120 hp)

Industriell produktutveckling är ett tvåårigt masterprogram som syftar till att utbilda ingenjörer med hög tekniska och organisatorisk kompetens inom utveckling och konstruktion av komplexa tekniska produkter. Programmet erbjuder tre specialiseringsspår.

Läs mer om programmet (på engelska):

För frågor om programmet kontakta oss på: engineeringdesign@kth.se

För frågor om de olika spåren se kontakter under respektive spår nedanför. För frågor om antagninsprocessen hänvisas till antagningseneheten (information på engelska):

Huvudansvarig för masterprogrammet

Masterspår Förbränningsmotorteknik

I spåret Förbränningsmotorteknik lär sig studenterna att förstå och utveckla kolvmotorer med inre förbränning, med fokus på miljöegenskaper och prestanda. Förbränningsmotorer kommer vara viktiga i framtiden för att stödja ett långsiktigt hållbart samhälle med avseende på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bränslet för att köra dem kommer i allt högre grad komma från förnybara energikällor. Vidare kommer hybridtillämpningar av förbränningsmotorer och elmotorer skapa nya utmaningar för motortillverkare, vilket kräver ökade insatser inom motorutveckling.

Kontakt

Masterspår Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion är fördjupningspår inom de femåriga civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design och Produktframtagning samt Farkostteknik. Maskinkonstruktion är också ett spår inom Masterprogrammet Industriell produktutveckling (Engineering Design), som startade höstterminen 2010. Maskinkonstruktion fokuserar på utveckling och konstruktion av nya och innovativa tekniska system och högpresterande komponenter i nära samverkan med ledande industriföretag och forskning.

Kontakt

Masterspår Mekatronik

Vill du arbeta med utveckling av medicinsk teknik, fordon, konsumentprodukter eller robotar? Mekatronik erbjuder dig nyckelkompetens för att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda datorsystem.

Mekatronisk utveckling karaktäriseras ofta av stora projekt, många inblandade kompetenser, ett stort mått av teamwork och höga krav på projektorganisation och projektledning. För att träna sådant ingenjörsarbete bygger våra karaktärskurser i hög grad på problembaserad inlärning och projektarbete. Hos oss får du en tvärteknisk helhetssyn med fokus på produktutveckling, kreativa och innovativa lösningar.

Du som väljer Mekatronik utvecklas till civilingenjör med kompetens inom rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system - kort sagt kompetens för att utveckla innovativa och intelligenta produkter. I stora projekt kommer du att lära dig bedriva professionellt utvecklingsarbete och träna samarbete, kommunikation och projektledning. Du har möjlighet att välja kurser för att profilera dig inom valfritt område, till exempel medicinsk teknik, fordonsteknik eller robotik.

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-08-27