Till innehåll på sidan

En studie av metoder som syftar till att stödja en användardriven digital transformation i komplexa socio-tekniska system

Syfte och mål

Projektet syftar till att stödja en ökad samordning och integration inom vårdnätverket kring multisjuka sköra äldre som vårdas i hemmiljö. I projektet kombinerar, testar och utvecklar vi metoder som avser stödja en transformation av komplexa sociotekniska system som exempelvis vård- och omsorgssystemet. Projektet skall även leda till en kartläggning och beskrivning av:

  • processer, rutiner och verksamhetskrav men även de arbetssätt som vård och omsorgspersonalen beskriver utförs ute hos patienten,
  • insikter kring medarbetares upplevelse och behov i utförande av vård och omsorg i hemmiljö,
  • en beskrivning av upplevda hinder för innovation såsom organisationslösningar, policy och kompensationsmodeller.

I projektet sker en samverkan över organisatoriska gränser med projektdeltagare från vård, rehab och omsorg. Resultaten från projektet skall stödja en framtida utveckling av digitala kommunikationslösningar och upphandlingsprocesser. Projektet skall även skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande över organisatoriska gränser.

Projektdeltagare

  • IPU, KTH (koordinator)
  • Capio Närsjukvård
  • Cuviva
  • Digital Futures
  • Region Stockholm
  • Stockholms stad 

Tidsperiod

Start: Oktober 2019 ; Avslut: Mars 2023

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2022-09-06
Ökad innovationsförmåga genom mätning av innovation
Co-kitchen – sustainable co-living for student
Open Water
En studie av metoder som syftar till att stödja en användardriven digital transformation i komplexa socio-tekniska system