Till innehåll på sidan

Design och utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem

Syftet med denna transdisciplinära forskning är att bidra till utveckling och design av hållbara produkt- och tjänstesystem, samt ett öppet utforskande och vad som krävs för att dessa ska kunna bidra till hållbarhetsomställningar. Olika forskningsdiscipliner som designforskning och aktionsforskning används för att undersöka och skapa förändringar. På så sätt strävar forskningen inom detta område även till att utveckla dessa forskningsdiscipliner till att vara relevanta för hållbarhetsomställningar.

Vi arbetar ofta med designinterventioner och storskaliga living labs som inkluderar slutanvändarna och som leder till praktiskt användbara resultat. Forskningen bedrivs tillsammans med samarbetspartners, såväl inom andra akademiska discipliner som externa partners med företag och organisationer inom olika samhällssektorer.

   
Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-11