Till innehåll på sidan

Ledning av idéutformning, innovationsprocesser och ekosystem

Forskningsområdet innovationsledning har specifikt fokus på innovationsprocesser, idéhantering och innovationsekosystem. Därför fokuserar forskningen såväl på innovationens frön - idéerna som ska utvärderas och utvecklas - det sammanhang där innovation sker - ekosystemet och alla aktörer som är inblandade - och organisatoriskt stöd för innovationen (innovation)

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-10