Till innehåll på sidan

Hållbar människocentrerad design

Detta forskningsområde tar människan som utgångspunkt och syftar till att både förstå människors vardagsliv och att skapa system och tjänster baserat på dessa. Forskningen riktas mot social hållbarhet och kan handla om normkritisk design, arbetsmiljö eller sociotekniska utmaningar. Det kan också handla om att djupare förstå människors drivkrafter och hinder för omställning mot ett hållbart samhälle, eller hur design kan bidra till att skapa förutsättningar för nya vardagspraktiker. Forskningen kännetecknas av öppna och utforskande designdrivna metoder i kollaborativa processer.

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-11