Till innehåll på sidan

Engineering Resilience for Cognitive Systems

Professor Mario Trapp, Director of the Fraunhofer Institute for Cognitive Systems IKS (Munich, Ge

Se den engelska sidan för detaljer!

Tid: On 2022-06-15 kl 10.00

Plats: hybrid! Zoom and KTH Campus (Studio, Brinellvägen 85, plan 3)

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2022-06-01