Till innehåll på sidan

Öppen gästföreläsning av Dr. Martin Sanfridson, Advanced Technology & Research, Control Systems, Volvo Trucks Technology

Tid: Ti 2014-05-13 kl 10.15 - 12.00

Plats: KTH Campus, Brinellvägen 64, rum M31

Föreläsare: Dr. Martin Sanfridson

Kort presentation av Martin:

Har tio år bakom sig på AB Volvo med utveckling av reglerfunktioner i tidiga utvecklingsfaser. Han har jobbat som utvecklingsingenjör, forskare och projektledare med skilda saker såsom optimering av elhybrider, avancerade körstödsystem och funktionella arkitektur.

Martin kommer att prata om hur modern teknologi som hybridisering, fordonståg och fordonskombinationer ökar komplexiteten av fordonents datorsystem och vad som görs för att försöka bemästra detta i en stor organisation. Utmaningen är att applicera lärobokens och forskningsfrontens teknologier och metoder på fordonsindustriella problem.