Till innehåll på sidan

Mekatronik HK Grand Finale!

Datumet för din dagbok!

Årets projekt inkluderar en känslomässig äggformad robot för barn, en fjärrstyrd farkost som underlättar skogsarbete, en innovativ testplattform för förbättrad mjölkning av kor samt ett fordon som förberetts för autonom körning som ett steg till att förverkliga självkörande fordon på KTH Campus.

Tid: Må 2022-12-12 kl 13.00 - 17.00

Plats: M3 and LabHallen, Brinellvägen 83, KTH Campus, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69378173590

Vänligen se den Engelska sidan för information.

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2022-12-06