Till innehåll på sidan

Mekatronik

Mekatronik innefattar olika ingenjörsområden, exempelvis maskinteknik, elektronik, reglerteknik och datorteknik. En bra teknisk lösning inkluderar tekniker från relevanta områden som kompletterar varandra till ett integrerat system. På grund av det extraordinära antalet variationer, optimeringsmetoder utforskas för att de bästa lösningarna skall kunna identifieras.

Vi utnyttjar optimering i både konstruktionslösningar ”offline” samt nätverksanslutna reglerapplikationer. I icke-nätverksanslutna tillämpningar identifierar vi alla möjliga komponenter och deras inbördes kopplingar och beroenden, och beräknar en optimal konstruktionslösning baserad på kostnad, prestanda, storlek etc. Vi har utvecklat en mjukvara som implementerar dessa resultat och demonstrerar dess effektivitet genom exempel, exempelvis konstruktion at motordrivsystem eller ”steer-by-wire”-system.

Vid nätverksanslutna tillämpningar använder vi optimal reglering och modellprediktiva metoder för att skapa stabila system och nå en optimal målsättning, exempelvis gällande energianvändning och tidsfördröjningar. Våra typiska system innefattar konventionella och hybriddifter, skogsmaskiner och produktionsprocesser. Reglerstrategierna verifieras genom simuleringar och fysiska experiment för att garantera noggrannheten och realtidsegenskaperna.

Pågående projekt

Fler pågående projekt finns på vår engelska avdelning

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-12
AutoPlant
IRIS: Novel Mechatronic Systems and Soft Robotics enabled by 4D Printing and Machine Learning