Är din nästa bil en elbil?

Publicerad 2013-10-28

Just nu pågår det flera elfordonsinitiativ i Sverige där Elbil2020 i Hammarby Sjöstad är ett. Elbil2020 är medborgardrivet och strävar efter att göra Hammarby Sjöstad till en världsledande stadsdel inom omställningen till elbilsanvändning.

I ett nystartat forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten, kommer en forskargrupp vid KTH i samarbete med Elbil2020 att bedriva forskning på användare av elbilar. Integrerad produktutveckling på Maskinkonstruktion kommer att delta i forskningsprojekt genom att undersöka användarnas roll i elbilsinnovationer samt belysa de utmaningar som tidiga elbilsanvändare för närvarande upplever. Denna forskning kommer att bedrivas av Tekn Dr Jenny Janhager Stier och nytillträdde doktoranden Jens Hagman.

Jens Hagman, doktorand vid IPU (Integrerad produktutveckling) hos Maskinkonstruktion

Efter att den nästan hade försvunnit i slutet av 1900-talet, är nu elbilen tillbaka på den stora scenen. Många tror att vi är i ett tidigt skede av ett globalt massinförande av elbilar. En utbredd önskan av att minska beroendet av fossila bränslen samt en ökning av mer duglig teknik har drivit denna utveckling.

Tre delprojekt på KTH har finansierats av Energimyndigheten. Ett delprojekt handlar om att utvärderar en app som har tagits fram på KTH för att bemöta räckviddsoron, som är ett av de mest kända problemen med elbilskörning. Räckvidden i det uppladdade batteriet varierar med körförhållandena och vilken utrustning som används i bilen. Med denna app ska förarna få direkt återkoppling på hur mycket batterikapacitet det finns kvar och hur långt det räcker med rådande körförhållanden. Det andra delprojektet handlar om att undersöka hur körmönstret ser ut för elbilar och anledningen till detta körbeteende. Det tredje delprojektet som ska genomföras på Integrerad produktutveckling (IPU) på Maskinkonstruktion handlar om att undersöka användarnas attityder och kunskaper om samt användning av elbilar. Exempel på frågor som behöver besvaras är:

  • Vad har bilköparna för kunskaper om elbilar idag?
  • Varför köper man en elbil
  • Vad är den största skillnaden med att använda en elbil jämfört med en bränsledriven bil?
  • Vilka är de största utmaningarna kring användningen som behöver övervinnas för att göra övergången till elbilsanvändning möjlig i en större omfattning?
  • Ändras den initiala attityden av elbilen med faktisk användning?

Forskargruppen vid IPU kommer också att undersöka hur de produktutvecklande företagen arbetar med användare och användaraspekter när marknaden fortfarande är mycket begränsad.