Till innehåll på sidan

Arbetet med att bygga ett nytt ryskt elit-universitet fortsätter

Publicerad 2013-04-12

Som vi tidigare nämnt är, bland annat, Mats Hanson från enheten mekatronik och inbyggda styrsystem hos Maskinkonstruktion involverad i att bygga upp ett nytt, ryskt elit-universitet från grunden. Här följer en länk till ytterligare information om hur detta arbete fortskrider: Duo från KTH bygger ryskt elit-universitet