Till innehåll på sidan

Förberedelser inför framtidens CPS-utveckling

Publicerad 2014-10-13

De nya datasystemens ökade förmåga, samt deras anslutningsbarhet, banar väg för nya tillämpningar och system som inte respekterar de traditionella akademiska disciplinerna. Framtida datorer och programvaruintensiva system kommer i allt högre grad att innehålla miljömodeller, vara situationsmedvetna och utföra beslutsfattande - vilket successivt kommer att bidra till ökade nivåer av autonomi. Med detta följer en ökad komplexitet och behovet av förbättrad medvetenhet och definitioner för att garantera systemets säkerhet.

Här finns den fullständiga artikeln (observera att den är på engelska!).