Hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Publicerad 2016-05-11

Hållbara affärsmodeller påverkar centrala delar av en organisation och att uppnå alla delar av hållbar utveckling (social, ekonomi och miljö) är en stor utmaning inom många olika områden och kräver att organisationer arbetar med nya lösningar på systemnivå vilket gör det komplext.

På Integrerad produktutveckling bedrivs det Vinnova finansierade forskningsprojektet Cirkulär Ekonomi– Verktyg för verkställande tillsammans med Industriell produktion.  Idén med projektet är att göra en komplex fråga mer lättillgänglig genom att utveckla ett verktyg som både stödjer företag i att analysera sin egen verksamhet med avseende på ett verkställande av konceptet circular ekonomi (CE), samt att definiera vilka handlingar som krävs för verkställandet däreffekten är konkurrenskraftiga hållbara produkttjänstesystem. 

Sverige behöver en hållbar industriell utveckling, vår välfärd bygger på industriell konkurrenskraft men kraften ska inte vila på ohållbart utnyttjande av naturresurser. En väg framåt är att skapa ett cirkulärt hållbart samhälle, dvs bryta rådande linjär användning av material och resurser där miljöpåverkan från tillverkning, användning och avfallshantering skapar ohållbara konsekvenser. Cirkulär ekonomi är en attraktiv modell för företag då den förenar hållbar utveckling och affärsutveckling. Verktyg som stödjer ett verkställande av CE är kritiskt: barriärer och möjligheter måste identifieras för handlingsplaner som ger realiserbara produkttjänstesystem.

I en CE strävar man efter att optimera resursanvändning genom och minska andel material som försvinner ur systemet såsom att:

  1. produkter delas av flera så att utnyttjande graden ökas
  2. produkter uppgraderas och dess livstid förlängs
  3. hela produkten återanvänds
  4. delar av redan använda produkter återtillverkas och används igen
  5. materialet återvinns

Hållbara affärsmodeller påverkar centrala delar av en organisation och att uppnå alla delar av hållbar utveckling (social, ekonomi och miljö) är en stor utmaning inom många olika områden och kräver att organisationer arbetar med nya lösningar på systemnivå vilket gör det komplext. Hållbara affärsmodeller kräver ny kunskap inom många olika områden såsom tex nya värdeskapande erbjudanden och dess prissättning, nya relationer till kunder och leverantörer utformning av produkter, organisering och ledning av innovation, logistik och produktionssystem. Detta gör att forskning behövs inom respektive område men också tvärvetenskapligt på systemnivå för att fördjupa kunskapen om möjliga vägar framåt. På Maskinkonstruktion, inom ITM skolan och KTH pågår just det - fördjupande forskning inom olika delar av affärsmodellerna och samverkan mellan forskare inom olika områden. 

Kontaktpersoner: Sofia Ritzén, ritzén@kth.se -Gunilla Ölundh Sandström, gunillaos@kth.se

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2016-05-11