Holistisk konstruktionsmetod för mekatroniska system

Publicerad 2014-02-18

En artikel från forskningsenheten Mekatronik har nyligen accepterats för publikation i tidskriften ”IMechE’s Journal of Systems & Control Engineering”. Doktoranderna Daniel Malmquist och Daniel Frede, har tillsammans med sin handledare Professor Jan Wikander, skrivit artikeln, som beskriver deras metod för snabb holistisk optimering och utvärdering av mekatroniska konstruktionskoncept. Konsekvenserna av denna nya metod är bl.a. snabbare produktutvecklingscykler, mer integrerade slutprodukter, och lägre utvecklingskostnader.

Se gärna den engelska versionen för vidare information.