KTH ska bidra till svensk tillväxt

Publicerad 2016-04-12

Nu har Vinnova offentliggjort de 36 forskningsprojekt som får finansiering genom programmet Utmaningsdriven innovation. Syftet med anslagen är att använda samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter och där ingår delningsekonomin som ett moment.

Sofia Ritzén, Professor på avdelningen för integrerad produktutveckling vid KTH.

Med denna satsning vill Vinnova stötta Sveriges universitet och forskningsinstitut att arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Därför har forskningsfinansiären identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft.

Dessa fyra utmaningar är Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället och Hållbar industriell utveckling.

KTH får nu ta emot fyra forskningsanslag inom tre av dessa utmaningar:

Hållbara attraktiva städer

  • Användarvänligt mobilitetssystem för städer, genomförs av 5 parter under ledning av Per Gyllenspetz på Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid KTH. 
  • Hållbar sanering i stadskärnor med kulturhistoriskt värde, genomförs av 3 parter under ledning av docent Ann-Catrine Norrström på institutionen för mark- och vattenteknik vid KTH.

Hållbar industriell utveckling

  • Cirkulär ekonomi - verktyg för verkställande, genomförs av 4 parter under ledning av professor Sofia Ritzén på avdelningen för integrerad produktutveckling vid KTH.

Informationssamhället

  • Svenska överallt: SFI med språkbad, genomförs av 9 parter under ledning av professor Gunnar Karlsson på avdelningen för kommunikationsnät vid KTH. 

Inom programmet Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får forskningsprojekten finansiering i det första steget där de initieras. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre.

De 36 forskningsprojekt får finansiering med sammanlagt knappt 18 miljoner kronor, max 500 000 kronor per projekt. 

Text: Peter Larsson
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2016-04-12