Till innehåll på sidan

KTH-studenter och fordonsindustrin samarbetar i forskningens framkant

Publicerad 2013-09-12

I enheten förbränningsmotortekniks avancerade kurs MF2064 får sistaårsstudenter prova på att arbeta som testingenjörer. Arbetet utförs i forskningsprojekt som eleverna till stor del får styra själva. Projekten beställs av fordonsindustrin och årets industripartners är Scania och AVL.

Scania har beställt ett projekt som handlar om oönskade interna insprutar beläggningar. Detta är en relativt ny företeelse som kan resultera i sämre prestanda på motorn, högre hälsofarliga utsläpp och i värsta fall motorhaveri. Forskningsområdet har fullständigt exploderat under de senaste fem åren. Det finns dock många frågor som fortfarande står obesvarade, och det är något som KTH-studenterna ska försöka ändra på.

I dagarna blir en bränsleinsprutningsrigg för studien färdig. Riggen är baserad på Scanias senaste insprutningssystem som kan nå bränsletryck på upp till 2400 bar. Dessa höga insprutningstryck finns där för att kunna möta den högt ställda emissionslagstiftningen för dieselmotorer, men de höga trycken resulterar också i höga interna insprutartemperaturer som kan leda till oönskade beläggningar. Det faktum att dagens dieselbränslen blir mer och mer diversifierade, med introduktionen av mer biobränslen, gör inte frågeställningen mindre komplex.

Studenterna Cosmin Duca och Daniel Ottosson framför den nya riggen.

Studenterna är fyllda av tillförsikt inför experimenten:

- Det är spännande att prova sina vingar som forskningsingenjör, säger Cosmin Duca.

Han avslutar:

- Men det är också nervöst att göra ett projekt tillsammans med en blivande arbetsgivare som Scania.