Till innehåll på sidan

Rost + vattendroppar = spårhalka

Publicerad 2014-02-21

Tribologidoktorn Yi Zhus forskningsresultat visar att vanlig rost, ihop med höga nivåer av luftfuktighet och låg temperatur, kan ge en mycket stor minskning av friktionen mellan den lilla kontaktytan där stålhjul möter stålräls.

Vattendroppar på rostig rälsyta (Foto: Anneli Nygårds).

Resultaten, som nyligen har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Tribology Letters “Friction between wheel and rail: A pin-on-disc study of environmental conditions and iron oxides” November 2013, Volume 52, Issue 2, pp 327-339, har en mycket stor betydelse för framtida planering av spårhalkebekämpning.

Studien har varit ett samarbete mellan enheten System och komponentdesign (Yi Zhu och Ulf Olofsson) hos KTH Maskinkonstruktion och Railway Technical Research Institute i Japan (Hua Chen). I ett nyss publicerat fullskaleprov tillsammans med Stockholms Lokaltrafik (Rickard Nilsson) verifierades den tidigare laboratoriestudien igenom förekomsten av stora halter av järnoxid i ytskiktet vid låga mätbara friktionsnivåer.

Resultaten från fullskaleprovet finns publicerat i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit “A field test study of leaf contamination on railhead surfaces” Volume 228, Issue 1, January 2014, Pages 71-84.