Till innehåll på sidan

"SkolTech" - ett ryskt tekniskt universitet under uppbyggnad

Publicerad 2012-11-14

Mats Hanson utsågs i juli 2012 till “Dean of Education” på "SkolTech"* i Moskva. När Mats nu i december lämnar sitt uppdrag som prodekan på ECE-skolan kommer han att öka sin tid på "Skoltech"* och ha kvar viss tjänst på KTH.

Så här beskriver Mats själv det ryska uppdraget som kommer att bli hans huvudfokus:

- När jag först fick frågan i juni tyckte jag att det lät intressant men visste inte vad jag gav mig in på. Nu efter några månaders arbete förstår jag vilken oerhörd betydelse den ryska jättesatsningen har och det är en utmaning jag gillar. Målet är att bygga upp ett internationellt toppuniversitet i Ryssland som är starkt influerat av EU. Fokus ska ligga på innovation, forskning och utbildning.

Han fortsätter:

- MIT i Boston har fått ett omfattande uppdrag att hjälpa oss bygga upp forskningscentra, utbildningsprogram och modern infrastruktur. Det gör att jag också kommer att tillbringa tid på MIT i Boston för att övergripande planera verksamheten tillsammans med kollegorna på MIT.

ansvarar för utvecklingen av utbildningsprogram och rekrytering av motiverade och kompetenta lärare. Dessutom är hans utmaning att bygga upp en modern lärmiljö där den fysiska och virtuella miljön designas för att samverka optimalt på ett pedagogiskt och stimulerande sätt.

2015 ska det nya universitetet och campus stå klara. Bilden visar hur det färdiga resultatet kommer att se ut.

"SkolTech"* är en satsning från Ryska Federationen där ett nytt tekniskt universitet håller på att byggas 20 km sydost om Moskva. Men det är inte bara ett nytt universitet som byggs utan en helt ny stad. ”Skolkovo City” innehåller en stor Techno Park, en Business School, bostäder och infrastruktur.

Startskottet gick för ett år sedan och allt har byggts upp från grunden. Man har antagit 20 studenter som får möjlighet att gå ett år på internationella universitet som MIT, Imperial College London, Hongkong University of Technology och ETH, eftersom det just nu varken finns byggnader eller undervisande lärare på "SkolTech"*.

Strukturen på universitetet kommer att innefatta fem utbildningsprogram och ett antal forskningscentra som levererar kurser och projekt. 2015 skall minst 5 masterprogram med 300 studenter vara utvecklade samt ha 400 Ph.D. studenter (se schematisk struktur nedan).

2015 är också året när byggnaderna skall stå klara och 15 forskningscentra ha etablerats. Den stora, yttre ringen byggs i etapp 1 och är över 200 meter i diameter. Den kommer att rymma forskningslab inom Energi, BioTech, Rymd och IT samt undervisningslokaler.

Sammanfattningsvis så blir detta projekt onekligen intressant att följa och vi får säkerligen anledning att återkomma till det i framtiden.

*Skolkovo Institute of Science and Technology

Schematisk struktur över Skolkovo Tech