Till innehåll på sidan

Två år av lyckade Innovationspiloter

Publicerad 2013-11-08

Sommaren 2013 genomfördes andra årgången av Innovationspiloterna och liksom föregående omgång, sommaren 2012, är både inblandade företag och studenter mycket nöjda med processen och resultatet.
Innovationspiloterna är ett resultat från PIEp där forskning och kunskap om innovationsförmåga och förändringsledning har paketerats med syfte att vara till nytta i företag och organisationer. Projektet PIEp Innovationspiloterna är finansierat av VINNOVA.

Under åtta veckor arbetar en eller två studenter per företag med att först göra en analys av företagets innovationsprocess och sedan baserat på genomlysningen initiera en handlingsplan för företaget samt starta igång ett förändringsarbete. Själva arbetet genomförs som sommarjobb hos respektive företag men studenterna har redan under terminstid blivit utbildade i de metoder och verktyg som ska användas under genomförandet.

Genomlysningen av företagets innovationsförmåga är ett ramverk som utarbetats inom PIEp baserat på vad forskningen säger bör finnas i en innovativ organisation. Data, som sedan analyseras, samlas in med hjälp av intervjuer, enkäter och observationer i den undersökta organisationen. Resultatet av genomlysningen återkopplas till företaget och en handlingsplan skapas i en workshop faciliterad av studenterna. Utifrån handlingsplanen, som då alltså är specifik för respektive undersökt organisation och anpassad efter de identifierade behoven, väljs ett antal fokusområden att fördjupa arbetet inom. Under den sista delen av studenternas arbete på företaget stödjer studenterna organisationen att starta igång ett förändringsarbete inom de utvalda fokusområdena. Det kan vara exempelvis; att förbättra överlämning mellan förutveckling och utvecklingsprojekt, skapa kreativa rum, förbättra kommunikationen, skapa mätetal för innovation eller införa kreativa stödmetoder. I den här sista, mer förändringsinriktade delen, av Innovationspiloterna har studenterna ett antal PIEp-utvecklade stödmetoder att använda sig av.

Innovationspiloter har alltså körts under två år och totalt sett har 29 företag, 44 masterstudenter och 12 forskare deltagit i projektet. I arbetet har ca 590 företagsintervjuer genomförts, 1 240 enkätsvar samlats in, och 64 workshops hållits med över totalt 768 deltagare. Innovationspiloterna har även blivit uppmärksammade utanför PIEp och i samband med att 2013 år Innovationspiloter avslutades fick Sofia Ritzén möjlighet att göra ett blogginlägg på Näringsdepartementets Näringsbloggen.

Utvärderingen från handledarna på företagen såväl som från studenterna pekar på att Innovationspiloterna är en framgångsrik modell. Företagen är glada att få in unga hungriga personer som dessutom är utrustade med en struktur och innehåll som är baserad på gedigen forskning och kunskap – och studenterna har varit mycket nöjda med att få komma in i en organisation på det här sättet – och samtidigt få möjlighet att göra skillnad.

Vad säger då pilotföretagen och pilotstudenterna själva om Innovationspiloterna? Se filmen!

Innovationspiloterna

PIEp (Product Innovations Engineering program) är ett forskning- och förändringsprogram som arbetar för ökad innovationsförmåga i organisationer och individer. PIEp är ett samarbete mellan högskolorna Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Umeå designhögskola vid Umeå universitet, Kungliga tekniska högskolan och Jönköpings tekniska högskola.

Mer information om och nyheter från PIEp finns på www.piep.se