Till innehåll på sidan

Två disputationer och två seminarier

Publicerad 2013-10-02

Den 22 november i år presenterar två av doktoranderna på System- och komponentdesign sina doktorsavhandlingar. Det rör sig om Yi Zhu och Saeed Abbasi som båda har forskat inom området tribologi.

Yi Zhu´s avhandling handlar om den spårhalka som periodvis ställer till stora problem med försenade tåg och skadade hjul respektive rälser. I det lilla kontaktområdet där stålhjul möter stålräls, ca en 10-kronas storlek, överförs de krafter som bromsar tågen. Doktorsavhandlingen ger viktiga bidrag till när och varför det blir problem för tåg att bromsa under vissa väderleksförhållanden samt hur biologiskt material som löv påverkar bromsförmågan. Presentationen av denna avhandling, med titeln “Adhesion in the wheel rail contact”, kommer att äga rum den 22 november kl. 9.00 i sal F3, Lindstedtsvägen 26.

Saeed Abbasi har arbetat med luftburna partiklar från spårfordon som är ett problem i tågtunnlar och i underjordiska stationer. Denna avhandling visar på varifrån och hur luftburna partiklar bildas. Dessutom presenteras resultat som visar hur man med olika komponenter i tåg, samt med olika körstrategier kan förändra mängden partiklar som bildas. Avhandlingen, med titeln “Towards elimination of airborne particles from rail traffic”, presenteras den 22 november kl. 14.00 i sal F3, Lindstedtsvägen 26.

Dagen före disputationerna, den 21 november, håller Yi Zhu´s opponent Dr Zili Li ett seminarium om kontaktmekanisk modellering av rälskontakten för järnvägshjul. Saeed Abbasi´s opponent Professor Yannick Desplanques håller samma dag ett seminarium om bromsning med friktionsmaterial. Båda seminarierna hålls på KTH Campus, Brinellvägen 85, plan 3, Innovationsstudion Gladan mellan 14.00-15.00 (Yannick Desplanques) och 15.00-16.00 (Zili Li).

Saeed Abbasi och Yi Zhu.