Till innehåll på sidan

Vital aktivitet hos Designfakulteten

Publicerad 2013-09-27

Idag har Designfakulteten 53 doktorander från 12 olika högskolor och universitet runt om i landet. Sedan starten 2008 finns tio disputerade designdoktorer.

Ytterligare ett tiotal lägger fram sina avhandlingar under det kommande året och Marcus Jahnke, doktorand vid HDK, var senast ut den 20 september i år. I sin ”Meaning in the Making – Introducing a Hermeneutic Perspective on the Contribution of Design Practice to Innovation” har han bland annat undersökt vad som händer om man låter designerns yrkeskunnande stå modell för innovationsarbete i ingenjörsföretag, och hur innovation gynnas av att ifrågasätta produkterna som tillverkas.

En av Designfakultetens alumni, Martin Avila, är idag lektor i industridesign vid Konstfack och den förste att av Vetenskapsrådet beviljas en internationell post doc inom konstnärlig forskning med inriktning mot design. Projektet har titeln ”Symbiotiska taktiker. Designinterventioner för att medvetandegöra och förstå ekologisk komplexitet” (Symbiotic tactics. Design interventions for understanding and sensitizing to ecological complexity) och är ett samarbete med Multidisciplinary Institute of Vegetal Biology i Cordoba, Argentina och African Centre for Cities i Kapstaden, Sydafrika. Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.

Utöver att för studenterna ordna fyra årliga internat, det kommande i New York och årets sista, det 29:e i ordningen i Umeå, är Designfakulteten också en aktiv part i nätverket Nordes – Nordic Design Research . Utöver konferenser och sommarskolor diskuteras nu även planer för en nordisk forskarskola. Med syftet att stärka och tydliggöra designforskningen i Norden skulle en sådan kunna realiseras som ett komplement till lokala och nationella program. Följ utvecklingen och ta del av nyheter och annat som rör designforskning på Designfakulteten .