Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
M. Rajabi, "Flexible and Stretchable Biointerfacing for Healthcare Diagnostics," Licentiatavhandling : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2019:22, 2019.
[2]
A. Abramson et al., "An ingestible self-orienting system for oral delivery of macromolecules," Science, vol. 363, no. 6427, s. 611-+, 2019.
[3]
E. Zeglio et al., "Conjugated Polymers for Assessing and Controlling Biological Functions," Advanced Materials, vol. 31, no. 22, 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal