Avdelningen för Människa och kommunikation

Människa och kommunikation är ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsområde som innefattar utredning av tal, röst och psykologi, särskilt på arbetsplatsen och i skolan.

Att kommunicera med en annan person är en mycket komplex och komplicerad uppgift även om det är något vi gör rutinmässigt. Människa och kommunikation är studiet av perception, fonation och tankeprocesser som ingår i röst, tal och språk samt störningar som påverkar vår förmåga att kommunicera från ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.

Forskningsområdet fokuserar ofta på diagnos och behandling av olika röst, tal, språk och hörselrubbningar och vi försöker bidra till denna kunskap genom att besvara grundläggande frågor med hjälp av tekniska metoder utvecklade för att mäta både typisk och atypisk röst-, tal och språkfunktion i olika situationer och förutsättningar.

Både kvantitativa och kvalitativa metoder används i vår forskning. Områden i linje med detta forskningsämne är kognitiv neurovetenskap med fokus på tal och språk, klinisk lingvistik, tal, språk- och läsutveckling, audiologi och hörselvetenskap, inlärningssvårigheter samt neuropsykiatriska störningar som påverkar tal- och språk. Andra övergripande forskningsteman inkluderar hälsoteknik, social integration, och åldersrelaterade sjukdomar inklusive stroke och demens.

Ämnet tilltalar ofta de som är engagerade i att hjälpa barn och vuxna att överkomma svårigheter med hörsel, tal, språk och lärande i skolan, hemma och på arbetsplatsen.

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Människa och kommunikation
Senast ändrad: 2019-01-14