Till innehåll på sidan

Logistik och informatik i vård och omsorg

Ett angreppssätt på tillhandahållandet av hälso- och sjukvård med inriktning mot komplexa system.

Logistik och informatik i vård och omsorg är en ung forskningsenhet vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Enheten bildades i januari 2015 och bygger i snabb takt upp en unik forskningsprofil som tar sig an vårdproduktionen med ett synsätt inriktat mot komplexa system.

I framtidens vård sätts patienten mer i centrum, vilket kräver samordning av alla vårdleverantörer. Då kan logistiska principer vara ett stöd om de är utvecklade för de komplexa system som vården är.

Kan vi utveckla kontrollrum som stödjer kontinuerliga vårdsystem och som integrerar medicinsk, social och praktisk vård och omsorg? Vad ska man göra med värden som patienten själv mäter med hjälp av sensorer i smarta telefoner och mobila enheter? Detta kan dramatiskt förbättra hemvården, särskilt för äldre och kroniskt sjuka, och bli verklighet i "smarta" städer.

Enheten Logistik och informatik i vård och omsorg använder sig främst av spelsimulering och andra interaktiva metoder för att utveckla användningen av logistiska metoder inom vårdsektorn. En viktig fråga inom forskningsområdet är att få sjukvårdens resurser och dyr utrustning att användas på ett effektivt sätt. Det kräver utformning av produktionskedjor som utnyttjar människor och maskiner optimalt. Det här görs redan framgångsrikt på specialiserade sjukhus, men är svårare i situationer där många olika typer av vård ges. Integrerade sjukvårdsystem för storstadsregioner kräver dessutom en samordning mellan en rad olika institutioner och aktörer för att få en resurseffektiv genomströmning av patienter.

Under enheten ligger också KTH:s laboratorium för spel- och deltaktighetssimulering: GaPSlabs.

Kontakt

Sebastiaan Meijer
Professor och enhetschef
08-790 80 71

Innehållsansvarig:Jayanth Raghothama
Tillhör: Logistik och informatik i vård och omsorg
Senast ändrad: 2020-01-31