Forskningsverksamhet

Den verksamhet som bedrivs vid avdelningen för Omgivningsfysiologi rör i stor utsträckning medicinska och fysiologiska problem förekommande i militära sammanhang och forskargruppen skall vara expertstöd åt försvarsmakten (FM) vid beslut som rör fysisk belastning eller risk för fysisk skada på människa. Forskningen finansieras därför till största delen genom anslag från Försvarsmakten. Verksamheten omfattar tre huvudområden som i sin tur består av ett antal delprojekt:

Arbets- och termofysiologi

Barofysiologi

Flygfysiologi

Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Omgivningsfysiologi
Senast ändrad: 2010-06-21