Till innehåll på sidan

Mikael Gennser

Forskare, MD, PhD
Telefon: 08-790 48 75
E-post: gennser@kth.se

Mikael Gennser CV

Min forskningsprofil vid avdelningen för Omgivningsfysiologi

Mikael Gennser leder de projekt som berör navalmedicin och barofysiologi.

Examina

Dr. Med. Sci., Karolinska Institutet (KI), 1989
Läkarexamen, Lunds Universitet, 1981

Utbildningar

Doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 1989
Doktorandstudier, Avd för Omgivningsfysiologi, Fysiologiska institutionen, Karolinska Instutet, 1982 - 1989
(1982 -1987: 50% doktorandstudier, 50% konsult som forskarassistent vid avdelningen för Navalmedicin, FOA
1988 -1989 heltids doktorandstudier), 
Kurs i dykerimedicin för dykläkare, Karlskrona Örlogsskolor (miltärtjänst), 1984
Doktorandkurs i respirationsfysiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, 1983
Doktorandkurs i isotoptekniker, Karolinska Institutet, Stockholm, 1982
Doktorandkurs rörande fysikaliska mätmetoder i biomedicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, 1982
Läkarexamen, Malmö universitetssjukhus, Lunds universitet, 1981
Läkarutbildning, Malmö universitetssjukhus, Lunds universitet, 1979 - 1981
Med kand, 1978
Läkarutbildning, Lunds universitet, 1976 - 1978
Kemi (20 p), Lunds universitet, 1975
Internationell Baccalaureat, 1975
United World College of the Atlantic, Wales, 1973 - 1975

Anställningar

Forskare, Sektionen för Omgivningsfysiologi, Skolan för Teknik och Hälsa, KTH, 2009 -
Projektledare: Institution för Försvarsmedicin, FOI, 2009 -
Bitr. projektledare för projekt rörande dykfysiologi, FOI, 1994 - 1999
1:e fo, Instution för Försvarsmedicin, FOI, 1994 - 2009
Forskare, Initution för Navalmedicin, FOA, 1989 - 1994
Doktorand, Karolinska Institutet, 1982 - 1989
Doktorandstipendie,' Karolinska Institutet, 1988 - 1989
Konsult, forskarassistent, Institution för Navalmedicin, FOA, 1982 - 1987
Amanuens, Fysiologen, Karolinska Institiutet, 1982 - 1985
Amanuens, Fysiologen, Lunds universitet, 1979 - 1981

Publikationer

>40 orginalarbeten i tidskrifter med vetenskaplig granskning, 1987-
Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Omgivningsfysiologi
Senast ändrad: 2021-10-01