Teknisk vårdvetenskap

Vi arbetar för att skapa hållbara och fungerande system i hälso- och sjukvården där människan är måttet på hur väl detta lyckas. Forskningen är ett samarbete mellan Skolan för teknik och hälsa, KTH och Röda korsets högskola. Här kombineras ett omvårdnadsperspektiv med teknikutveckling med särskild betoning på människors aktiva medverkan i innovationsprocesser, implementering och utvärdering.

Omfattande resurser satsas idag på att möta utmaningarna med en åldrande befolkning: man skapar system för hemsjukvård och hemtjänst, men investerar även i robotar och annan digitalisering. En viktig fråga är då vilken uppfattning de som utformar dessa system har om äldre personer och deras behov.
Björn Fischer som tillhör forskargruppen för Teknisk vårdvetenskap har i sin master-uppsats studerat hur ingensjörers bild av äldre formar teknikutveckling. Under 20 veckor 2017 har han observerat och intervjuat ingenjörer i två robot-labb påKTH. Uppsatsen läggs fram i augusti som ett samarbete mellan universitetet i Utrecht och KTH. Publikationen finns för läsning i början av hösten 2017.

Till sidans topp