Till innehåll på sidan

Försöksanläggningar

Mycket av den utrustning som används vid avdelningen för omgivningsfysiologi har skapats med anledning av de praktiska problem människan konfronterats med vid flygning och dykning.

Gondolcentrifugen i Solna

Centrifuger

Gondolcentrifugen i Solna, som vid en periferihastighet på c:a 117 km/h genererar 15 gånger jordens tyngdkraft, byggdes med anledning av det stora antal militära flyghaverier som orsakades av medvetandeförlust vid avancerad flygning. Här kunde piloter träna förmågan att upprätthålla blodtrycket i hjärnan vid höga G-tal. Centrifugen används dock huvudsakligen för forskning och teknikutveckling, exempelvis för utveckling av G-skyddsutrustning och för grundfysiologiska studier av bl.a. blodcirkulation, andning (lungfunktion) och balanssinne.

Bild på dynamisk flygsimulator
Dynamisk flygsimulator FMV T&E Foto: Pia Ericson

Den omgivningsfysiologiska gruppen bedriver experimentell verksamhet även i den centrifug som finns på Malmslätt utanför Linköping. Med en radie på 9,1 meter (från rotationscentrum till gondolens centrum) och ett maskineri på över 90 ton har denna centrifug kapacitet att på någon sekund accelerera till en periferihastighet på 150 km/h. I gondolen finns en av världens mest avancerade flygsimulatorer, den s.k. Dynamiska flygsimulatorn (DFS), med vars hjälp piloten/försökspersonen kan "flyga" högprestandaplan i virtuell omvärldspresentation och även själv reglera G-kraften i huvud-fot-riktning genom att simulera svängar med olika radie och hastighet.

Den forskning som bedrivs här handlar främst om riskfaktorer vid flygning i militära högprestandaplan och helikoptrar, exempelvis G-inducerad medvetslöshet och rumslig desorientering. Med separata motorer kan gondolen vridas oberoende av den resulterande G-vektorn, vilket innebär unika möjligheter att studera hur människans rumsliga orienteringsförmåga beror av balansorganets olika delar.

Tryckkammare och bassänger

De verktyg som används för att studera effekten av ändrat omgivningstryck är framför allt tryckkamrar. Vid laboratoriet på Kungliga Tekniska högskolan har omgivningsfysiologigruppen både en undertryckskammare där man kan simulera vistelse på hög höjd (>20 000 m.ö.h.) och en övertryckskammare där man kan simulera djupdykning (150 m vattendjup). Gruppen har ett tätt samarbete med svenska marinen och har tillgång till de strömnings- och djupbassänger och den avancerade tryckkammaranläggning som finns vid Marinens Dykeri och Navalmedicinska centrum (DNC) i Karlskrona.

Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Omgivningsfysiologi
Senast ändrad: 2020-01-10