Exploring Power and Throughput for Dataflow Applications on Predictable NoC Multiprocessors

SCS Seminar

Tid: To 2018-12-06 kl 11.00 - 12.00

Föreläsare: Tage Mohammadat

Plats: ADA, Floor 4, Elevator A, Electrum

More information about this seminar could be found here .

Tillhör: Programvaruteknik och datorsystem
Senast ändrad: 2018-12-17