Professorer och lektorer med docentkompetens

På avdelningen finns omkring 15 professorer och lektorer med docentkompetens som utbildar, forskar och kan handleda doktorander och licentiater.